Wednesday, 10 December 2014

‘வாசிப்பு வாழ்க்கை 2014’

‘வாசிப்பு வாழ்க்கை 2014’ அல்லது ‘2014ல் வாசித்த சிறந்த புத்தகங்கள்’ உங்கள் அனுபவத்தை 300 வார்த்தைகளுக்கு மிகாமல் எழுதி அனுப்புங்கள். சிறந்த கட்டுரைகளுக்குப் பரிசுகள் காத்திருக்கின்றன. கடைசி நாள்: 15-12-2014

அனுப்ப வேண்டிய முகவரி: udumalaibooks@gmail.com

No comments:

Post a Comment